##### ##### ##### #####
#####  
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
##### STRONA GŁÓWNA
#####  
#####
#####
#####
#####
##### #####
##### #####

 

   ZALETY POSIADANIA SYSTEMU:

 • ochrona pojazdów na wypadek kradzieży
 • kontrola terminowości dostaw
 • kontrola przedstawicieli handlowych

.............................[zobacz więcej]

Stacje paliw Poznań
ZASADA DZIAŁANIA: . ZALETY POSIADANIA SYSTEMU:

Proponujemy Państwu zestaw rozwi±zań, który umożliwia znaczn± kontrolę swoich pojazdów, zarówno osobowych jak i ciężarowych poruszaj±cych się w kraju jak i w Europie.

System jest również idealnym rozwi±zaniem dla Klientów, którzy pragn± podnosić swoj± konkurencyjno¶ć na rynku poprzez posiadanie sprawnego systemu, który umożliwia 24h monitoring pojazdów, a także wspiera obsługę transportu, spedycji oraz magazynów logistycznych.

System ten pozwala również na obserwację podstawowych parametrów takich jak prędko¶ć, kierunek czy poziom paliwa.

Dużym walorem systemu jest dostępno¶ć do aplikacji przez przegl±darkę internetow±, nie wymagane jest dodatkowe oprogramowanie.

Po zalogowaniu się do systemu Klient otrzymuje dostęp do przydzielonych mu pojazdów.

Dane z aktualnym położeniem samochodów wy¶wietlane s± na mapie.

Dla każdego pojazdu można także wy¶wietlić historię dnia.

Na mapie widoczna jest między innymi trasa jaka została pokonana przez pojazd, prędko¶ć oraz czas postoju.

 • ochrona pojazdów na wypadek kradzieży
 • kontrola terminowo¶ci dostaw
 • kontrola przedstawicieli handlowych
 • kontrola przebiegu pojazdu
 • weryfikacja kosztów paliwa
 • lokalizacja pojazdów w sytuacjach awaryjnych takich jak wypadek
  drogowy czy też awaria
 • kontrola czasu pracy
 • kontrola prywatnego wykorzystywania pojazdów